• Danh Từ

    half-breed (Xưa, ngôn từ xúc phạm)
    inter-racial child

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X