• Thông dụng

  Danh từ
  Dove
  Danh từ
  penis; cock; prick

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pole

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  tuber
  tuberculum

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  copper

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  owl
  caliber
  calibre
  cramp
  cramp-iron
  gage
  gauge
  template

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dated
  stale
  rhizome
  tuber

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X