• Thông dụng

  Danh từ

  Bale; roll; reel
  cuộn vải
  A roll of cloth
  Động từ
  to coil; to whirl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X