• Thông dụng

  Danh từ.
  (Bot) mulberry.
  bride;
  daughter-in-law; sons wife.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X