• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  alternating current

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  a.c. (alternating current)
  AC (alternating current)
  alternate current
  alternate current-ac
  alternating curly
  alternating current (AC)
  Alternative current (AC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X