• Thông dụng

  Danh từ.
  trace; vestige.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  impression
  imprint
  mark
  print
  trace
  track
  trail
  vestige

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tracer
  track

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X