• Thông dụng

  Động từ.
  to bury; to stam out; to bang; to batter.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batter
  break up
  mold
  mould
  punch
  quench
  rail end batter
  root face
  slake

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  break
  triturate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X