• Thông dụng

  Flat.
  Dèn dẹt (láy, ý giảm) Flattish.

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  textile
  weave

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flat
  oblate
  suction pump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X