• Thông dụng

  Danh từ
  black pudding; sausage

  Động từ

  To throw up
  đồi quả bóng
  To throw up a ball

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X