• Thông dụng

  Động từ, danh từ

  Ripple
  dợn sóng
  to wave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X