• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calibrating devise
  calibration instrument
  check
  check instrument
  check meter
  checker
  checking device
  checking instrument
  control instrument
  instrument
  test equipment
  test gage
  test gauge
  testing instrument

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X