• Thông dụng

  Danh từ
  legacy; heritage

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  inheritance

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  metaplasia

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bequest
  devise
  estate
  hereditaments
  heritage
  inheritance property
  legacy
  patrimony

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X