• Thông dụng

  (kỹ thuật) Smooth (enlarge) the bore (of the tube...); bore.
  Lưỡi doa
  Borer, boring-tool. Máy doa Boring-machine.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bore
  boring mill column
  broach
  drill
  ream
  scare

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X