• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dimension limits
  dimensional tolerance
  size margin
  size tolerance
  tolerance
  tolerance in size

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X