• Thông dụng

  Động từ
  to maintain

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  continuous, continuity
  keep
  maintain
  maintaining
  preservation
  preserve
  retaining
  retention
  sequential, sequence
  sustain

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  maintain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X