• Thông dụng

  Danh từ
  strait; channel

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  channel
  gully
  pass
  pass party
  sea-arm
  sound
  strait

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X