• Prodic 2007
  
  Khuếch đại

  CHUYÊN NGÀNH:

  +Cơ khí & công trình

  bị giãn nở, bị trương nở

  +Hóa học & vật liệu

  nở rộng
  Giải thích EN: Of a material, processed to increase its volume. Thus, for example, expanded clay, expanded plastic.
  Giải thích VN: Tính chất của vật chất, được xử lí để tăng thể tích. Do vậy, nó có thể là Gạch nở, đất sét nở, chất dẻo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X