• Thông dụng

  Danh từ
  bail; bucket; bailer
  scurf; dandruff

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blade
  bucket
  cage
  ladle
  paddle board
  pail
  pot
  scoop
  shovel
  skip
  vane
  bagger
  bail
  bailer
  bin
  bowl
  hopper
  shovel

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  scurf
  bucket

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X