• Thông dụng

  Động từ
  to put; to set on
  to keep; to guard
  to forget about; to pigeon-hole

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  hang

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  carbasus
  compress

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  put up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X