• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back angle
  back-off clearance
  clearance angle
  cuttings clearance
  orthogonal clearance
  recess
  relief angle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X