• Thông dụng

  Danh từ
  raw rice; rice
  (Bot) bombax

  Động từ

  To slave; to grind
  gạo văn
  to slave at literature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X