• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  affix
  bed in
  embed
  embedding
  fit
  fit in
  house
  imbed
  imbedded
  inbuilt
  incorporate
  mount

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X