• Thông dụng

  Động từ
  to scold; to chide

  Tính từ

  Hard; severe; violent; intense
  sự nóng gắt
  intense heat

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  pungent

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mow

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  strickle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X