• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  call back
  recall
  re-entry

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bundle
  pack
  red-ink entry
  redirect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X