• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  free bearing
  hinged support
  hinger bearing
  knuckle bearing
  pin-bearing support
  pivot (ing) bearing
  rocker bearing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X