• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fillet joint
  fillet weld
  root face
  solder lug
  soldering ear
  weld collar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X