• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross-blown air cooler
  cross-flow air cooler
  cross-grid air cooler
  cross-tube air cooler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X