• Thông dụng

  Selling price

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sole price

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  selling price

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  marketable value
  monetary value
  sale price
  sales price
  selling price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X