• Thông dụng

  Retail price

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  detail price
  purchasing cost
  retail price

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  consumer price
  end price
  list price
  retail market
  retail price
  sticker price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X