• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ask
  asked price
  bid / offer spread
  offfer price
  selling price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X