• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blade holder
  carriage
  carrier
  clapper box
  knife holder
  toll clamp
  tool box
  tool carriage
  tool carrier
  tool head
  tool holding slide
  tool post
  tool slide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X