• Thông dụng

  Follower (of a religion), believer.
  Giáo đồ Phật giáo
  A Buddhist believer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X