• Thông dụng

  Danh từ
  whirlwind

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  eddy
  swirl
  whirl wind
  whirling
  whirlwind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X