• Thông dụng

  Assist (with ones strength), help (someone to do something).

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  push

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X