• Thông dụng

    (cũng nói bố giượng) Stepfather.
    Uncle (one's aunt's husband).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X