• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bleeder well
  drain
  giếng thoát nước xiphông
  trap drain
  drain dragline
  flushing pit
  injection well
  well drain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X