• Thông dụng

  Danh từ
  kind; race; breed; gender; sex

  Động từ

  To look like; to resemble
  giống nhau
  to resemble one another

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X