• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breaking stress
  resistance to tearing
  rupture strength
  strain of ultimate tenacity strain
  strength of extension
  tensile strength
  ultimate stress
  ultimate tensile strength
  ultimate tension

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X