• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elastic limit
  limit of integrationality
  limit of proportionality
  p limit
  p point
  proportional elastic limit
  proportional limit
  proportionality limit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X