• Thông dụng

  Tutor, family preceptor.
  Trung tâm gia sư
  Home tuition agency/center

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tutor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  assume
  presume
  presumptive
  presuppose
  suppose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X