• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glyceride
  glycerine
  glycerol
  glyxerol monoaxetat
  glycerol monoacetate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X