• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  granitic
  kiến trúc granit
  granitic texture
  macnơ granit
  granitic marl
  tầng granit
  granitic layer
  đá granit
  granitic rock
  đất gốc granit
  granitic subsoil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X