• Thông dụng

  Danh từ
  shipworm teredo, borer
  sweet potato weevil

  Danh từ

  Rive
  sông Hồng
  The Red river
  Động từ
  give the kiss of life to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X