• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  magnetic permeability

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  magnetic permeability
  permeability
  hằng số (từ) thẩm từ tương đối
  relative permeability
  hằng số từ thẩm chuẩn
  cyclic permeability
  hằng số từ thẩm chuẩn
  normal permeability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X