• Thông dụng

  Động từ

  To warm up; to make hot again
  hâm canh
  to warm up the soup

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X