• Thông dụng

  Danh từ
  trunk; coffin; casket

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  box
  case
  chest
  coffer
  crib
  hopper
  housing
  oriel
  pocket
  recess

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  box
  case
  moneybox

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X