• Thông dụng

  Danh từ
  corner; angle
  Động từ
  to have stuck in one's throat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X