• Thông dụng

  Động từ
  to inhale; to suck (air; smoke.)
  to absord; to take up (water)
  to attract

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absorb
  aspirate
  aspiration
  attract
  draft
  draught
  draw
  exhaust
  gravitate
  soak
  steep
  suck
  suck in
  suction
  deficient
  miss
  short
  underflow

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  absorb
  soak
  suck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X