• Thông dụng

  Động từ
  to lower the prices ; to debase

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cheapen
  devaluate

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bearish
  cheapen
  mark-down
  price cut
  slash prices
  slash prices (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X