• Thông dụng

  Động từ

  to steam
  to braise
  to curse
  to dry-clean (clothes)

  Động từ

  To inhale; to absorb
  hấp
  to breath

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  autoclave
  decatize
  digestion
  scald
  sorption
  steam

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pop
  precook

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X